optimera ditt flöde med

Flödessimulering

Identifiera dina flaskhalsar, prioritera förbättringsarbetet, öka produktiviteten

Vi tror på datadrivna beslut
Vi tar datadrivna beslut genom att:
  • Samla in data
  • Bygga en flödessimuleringsmodell
  • Validera den
  • Köra experiment och optimeringar
Vi identifierar dina flaskhalsar och hjälper dig optimera ditt flöde

VÅRA TJÄNSTER

Flödessimuleringsuppdrag

Verifiera takt/h vid nyanskaffning.
Besvara “What if”-frågor.
Identifiera flaskhalsen i systemet.

Utbildningar

Tekniska grund- och fortsättningsutbildningar.
Utbildningar inom metoder och verktyg.
Managementutbildningar i flödessimulering.

Process och metoder

Få tillgång till väl utarbetade processbeskrivningar, arbetsmetoder och verktyg.

vi riktar oss främst till

Tillverkningsindustrin
Internlogistik
Lagerhantering