Lär dig mer

VARFÖR FLÖDESSIMULERING
 • Faktabaserade beslut
 • Minska förlusterna
 • Öka produktiviteten
FÖRDELAR/VINSTER
 • Testa framtida system
 • Testa utan att störa produktion
 • Identifiera flaskhalsar
 • Hitta optimala lösningar
PROCESS
 • Samla in data
 • Skapa en simuleringsmodell
 • Verifiera och validera den
 • Kör experiment och optimeringar
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 • Flaskhalsanalys
 • Prioritera resurser
 • Buffertdimensionering
 • Kapacitetsberäkningar
 • Välja koncept
 • Leverantörsval
 • Optimera sekvens och batchstorlek
EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR
 • Vad blir takten/h i produktionssystemet (som ska köpas)
 • Hur förändras takten/h om cykeltiden sänks med 10% i station 3?
 • Vilket av dessa två scenario ger högst takt/h
 • Hur ska buffertplatserna fördelas för att maximera takten/h?
 • Hur många buffertplatser krävs för att nå en takt på 60 detaljer/h?
 • Vilken station är flaskhals i systemet?
 • Vilken åtgärd får störst effekt på takt/h?
 • Vilket av dessa system är lönsammast?

SYFTEN
 • Beräkning/Utvärdering
 • Förståelse/Utbildning
 • Projektvägledning
KOMPLEXITETSNIVÅER
 • Simulering
 • Optimering
 • Kunskapsutvinning
DOMÄNER
 • Tillverkning
 • Logistik
 • Hälsovård